Cách đưa chi phí hoa hồng môi giới vào chi phí hợp lý

0
32

Cách đưa phí tổn huê hồng môi giới vào hoài hợp lý

1. tổn phí môi giới, hoả hồng:

phí môi giới, huê hồng là những khoản chi trả cho người làm mai mối trong hoạt động sản xuát kinh doanh của doanh nghiệp tạo lợi nhuận.

2. Định mức khống chế tổn phí huê hồng môi giới theo quy định mới nhất:

Theo Luật số 32/2013/QH13 quy định bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9

“…m) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, huê hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ uổng liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh dinh vượt quá 15% tổng số chi được trừ. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương nghiệp, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra…”

=> Như vậy, phí hoả hồng môi giới hiện giờ không bị khống chế về định mức.

3. Cách đưa tổn phí môi giới, huê hồng vào uổng hợp lý:

– Khoản uổng môi giới, hoa hồng phải nảy liên hệ trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh dinh của doanh nghiệp

– Có đầy đủ chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

4. Xây dựng quy chế môi giới, hoa hồng hợp lý hợp thức:

Mỗi DN căn cứ vào điều kiện và đặc điểm cụ thể của mình để xây dựng quy chế chi hoa hồng môi giới, uổng dịch vụ vận dụng thống nhất và công khai trong DN. Hội đồng Quản trị (đối với DN có HĐQT), Giám đốc DN (đối với DN không có HĐQT) phê duyệt quy chế nói trên và gửi cho cơ thùng chính (cơ quan quản lý vốn, cơ quan thuế) để giám sát thực hành.

căn cứ vào quy chế được duyệt, tuỳ theo từng nghiệp vụ mua bán hoặc cung ứng dịch vụ phát sinh trong hoạt động kinh dinh của DN mà Giám đốc DN quyết định chi hoả hồng cho từng hoạt động môi giới, hoặc từng chi phí dịch vụ.

5. Hồ sơ uổng môi giới, hoa hồng:

– Công ty chi trả huê hồng môi giới cho khách hàng là các tổ chức kinh doanh (cá nhân, DN đăng ký hành nghề môi giới):

+ Hợp đồng môi giới: trong đó quy định chi tiết về khoản chi môi giới phục vụ cho sản xuất, kinh dinh hàng hoá của đơn vị.

+ Hoá đơn GTGT do khách hàng xuất cho Công ty với thuế suất thuế GTGT 10%.

+ Chứng từ giao, nhận tiền.

– Công ty chi hoa hồng môi giới cho các cá nhân chủ nghĩa không đăng ký hành nghề môi giới:

Bạn đang xem: Cách đưa hoài hoa hồng môi giới vào uổng hợp lý

+ giao kèo môi giới: trong đó quy định cụ thể về khoản chi môi giới phục vụ cho sản xuất, kinh dinh hàng hoá của đơn vị.

+ Chứng từ giao, nhận tiền.

+ Chứng từ khấu trừ thuế TNCN do Công ty xuất cho khách hàng mỗi lần chi trả hoả hồng cho khách hàng.

6. Kế toán hạch toán chi phí môi giới, hoả hồng
– uổng môi giới, huê hồng bán hàng

Nợ TK 641

Nợ TK 6421

Có TK 111, 112

– hoài môi giới, hoa hồng cho những hoạt động sinh sản, dịch vụ khác

Nợ TK154, 627

Có TK 111, 112

– uổng môi giới, hoả hồng cho những hoạt động khách hàng khác

Nợ TK 642

Có TK 111,112

Bài viết: Cách đưa chi phí hoa hồng môi giới vào chi phí hợp lý

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.