Cách đưa chi phí hoa hồng môi giới vào chi phí hợp lý

0
68

Cách đưa uổng hoả hồng môi giới vào uổng hợp lý

1. tổn phí môi giới, hoả hồng:

uổng môi giới, hoả hồng là những khoản chi trả cho người mai mối mối trong hoạt động sản xuát kinh doanh của doanh nghiệp tạo lợi nhuận.

2. Định mức khống chế phí tổn hoả hồng môi giới theo quy định mới nhất:

Theo Luật số 32/2013/QH13 quy định huỷ bỏ điểm m khoản 2 Điều 9

“…m) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, huê hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, tương trợ tiếp thị, tương trợ hoài can dự trực tiếp đến hoạt động sinh sản, kinh dinh vượt quá 15% tổng số chi được trừ. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương nghiệp, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra…”

=> Như vậy, hoài huê hồng môi giới hiện thời không bị khống chế về định mức.

3. Cách đưa hoài môi giới, hoa hồng vào tổn phí hợp lý:

– Khoản phí tổn môi giới, hoa hồng phải phát sinh liên tưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh dinh của doanh nghiệp

– Có đầy đủ chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

4. Xây dựng quy chế môi giới, hoa hồng hợp lý hợp thức:

Mỗi DN căn cứ vào điều kiện và đặc điểm cụ thể của mình để xây dựng quy chế chi huê hồng môi giới, tổn phí dịch vụ ứng dụng hợp nhất và công khai trong DN. Hội đồng Quản trị (đối với DN có HĐQT), Giám đốc DN (đối với DN không có HĐQT) thông qua quy chế nói trên và gửi cho cơ hòm chính (cơ quan quản lý vốn, cơ quan thuế) để giám sát thực hiện.

cứ vào quy chế được duyệt, tuỳ theo từng nghiệp vụ mua bán hoặc cung ứng dịch vụ nảy trong hoạt động kinh dinh của DN mà Giám đốc DN quyết định chi hoa hồng cho từng hoạt động môi giới, hoặc từng phí tổn dịch vụ.

5. Hồ sơ chi phí môi giới, hoả hồng:

– Công ty chi trả huê hồng môi giới cho khách hàng là các tổ chức kinh doanh (cá nhân chủ nghĩa, DN đăng ký hành nghề môi giới):

+ Hợp đồng môi giới: trong đó quy định chi tiết về khoản chi môi giới phục vụ cho sinh sản, kinh dinh hàng hoá của đơn vị.

+ Hoá đơn GTGT do khách hàng xuất cho Công ty với thuế suất thuế GTGT 10%.

+ Chứng từ giao, nhận tiền.

– Công ty chi hoả hồng môi giới cho các cá nhân không đăng ký hành nghề môi giới:

Bạn đang xem: Cách đưa tổn phí hoa hồng môi giới vào chi phí hợp lý

+ Hợp đồng môi giới: trong đó quy định cụ thể về khoản chi môi giới phục vụ cho sinh sản, kinh doanh hàng hoá của đơn vị.

+ Chứng từ giao, nhận tiền.

+ Chứng từ khấu trừ thuế TNCN do Công ty xuất cho khách hàng mỗi lần chi trả hoa hồng cho khách hàng.

6. Kế toán hạch toán hoài môi giới, huê hồng
– chi phí môi giới, hoả hồng bán hàng

Nợ TK 641

Nợ TK 6421

Có TK 111, 112

– hoài môi giới, hoả hồng cho những hoạt động sản xuất, dịch vụ khác

Nợ TK154, 627

Có TK 111, 112

– tổn phí môi giới, huê hồng cho những hoạt động khách hàng khác

Nợ TK 642

Có TK 111,112

Bài viết: Cách đưa chi phí hoa hồng môi giới vào chi phí hợp lý

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.